โดย {0}
logo
Xiamen Sinocharm Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:ผักและผลไม้แช่แข็งและเห็ด, ผักและผลไม้ออร์แกนิกแช่แข็ง, ติ่มซำแช่แข็ง, อาหารทะเลแช่แข็ง
Full customizationYears in industry(16)Total floorspace (228㎡)Testing instruments (6)